User Tools

Site Tools


4560--7680-cari-la-gi

7680 Cari
Tên
Tên 7680 Cari
Tên chỉ định 1996 HB
Phát hiện
Ngày phát hiện 16 tháng 4 năm 1996
Nơi phát hiện Stroncone Observatory
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2096798
Bán trục lớn (a) 2.6998691 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1337611 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.2659771 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.44 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.70123°
Kinh độ (Ω) 210.60355°
Acgumen (ω) 173.99816°
Độ bất thường trung bình (M) 17.50673°

7680 Cari là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.1358561 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.2096798 và chu kỳ quỹ đạo là 1620.3635772 ngày (4.44 năm).[1]

Calinger có vận tốc quỹ đạo trung bình là 18.11989465 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 8.70123°.

Thlà mộtsteroid was được phát hiện ngày 16 tháng 4 năm 1996.

Nó được đặt theo tên Amleto Cari, một cầu thủ bóng đá.[2]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2008. 
  2. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2008. 
4560--7680-cari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)