User Tools

Site Tools


4561--8044-tsuchiyama-la-gi

Tsuchiyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8044
Tên thay thế 1994 YT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0801334
Viễn điểm quỹ đạo 2.7138606
Độ lệch tâm 0.1321919
Chu kỳ quỹ đạo 1355.5004344
Độ bất thường trung bình 92.66983
Độ nghiêng quỹ đạo 2.50764
Kinh độ của điểm nút lên 281.44808
Acgumen của cận điểm 319.20364
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8044 Tsuchiyama (1994 YT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8044 Tsuchiyama
4561--8044-tsuchiyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)