User Tools

Site Tools


4562--8187-akiramisawa-la-gi

Akiramisawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 15 tháng 12 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8187
Tên thay thế 1992 XL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6397730
Viễn điểm quỹ đạo 3.3397728
Độ lệch tâm 0.1170657
Chu kỳ quỹ đạo 1888.2336660
Độ bất thường trung bình 64.05757
Độ nghiêng quỹ đạo 11.62244
Kinh độ của điểm nút lên 83.21388
Acgumen của cận điểm 276.89731
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8187 Akiramisawa (1992 XL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 12 năm 1992 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8187 Akiramisawa
4562--8187-akiramisawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)