User Tools

Site Tools


4563--8328-uyttenhove-la-gi

Uyttenhove
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 23 tháng 8 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8328
Tên thay thế 1981 QQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0452884
Viễn điểm quỹ đạo 2.5431680
Độ lệch tâm 0.1085070
Chu kỳ quỹ đạo 1269.2680621
Độ bất thường trung bình 241.14469
Độ nghiêng quỹ đạo 5.53158
Kinh độ của điểm nút lên 139.97296
Acgumen của cận điểm 199.70822
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

8328 Uyttenhove (1981 QQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 1981 bởi H. Debehogne ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8328 Uyttenhove
4563--8328-uyttenhove-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)