User Tools

Site Tools


4564--8501-wachholz-la-gi

Wachholz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8501
Tên thay thế 1990 TK8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8385149
Viễn điểm quỹ đạo 3.2126847
Độ lệch tâm 0.0618340
Chu kỳ quỹ đạo 1922.2755642
Độ bất thường trung bình 305.24076
Độ nghiêng quỹ đạo 10.81648
Kinh độ của điểm nút lên 42.72991
Acgumen của cận điểm 172.89532
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

8501 Wachholz (1990 TK8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1990 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8501 Wachholz
4564--8501-wachholz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)