User Tools

Site Tools


4567--8964-corax-la-gi

Corax
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8964
Tên thay thế 7643 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9645439
Viễn điểm quỹ đạo 2.4216743
Độ lệch tâm 0.1042197
Chu kỳ quỹ đạo 1186.2842996
Độ bất thường trung bình 177.70803
Độ nghiêng quỹ đạo 4.33783
Kinh độ của điểm nút lên 150.54547
Acgumen của cận điểm 287.38684
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

8964 Corax (7643 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar phát hiện vào ngày 17 tháng 10 năm 1960.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8964 Corax
4567--8964-corax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)