User Tools

Site Tools


4568--9077-ildo-la-gi

Ildo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi ?
Nơi khám phá Farra d'Isonzo
Ngày khám phá 3 tháng 7 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9077
Tên thay thế 1994 NC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2150972
Viễn điểm quỹ đạo 3.1620408
Độ lệch tâm 0.1761055
Chu kỳ quỹ đạo 1610.2014492
Độ bất thường trung bình 327.30878
Độ nghiêng quỹ đạo 11.95227
Kinh độ của điểm nút lên 165.69519
Acgumen của cận điểm 237.55612
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

9077 Ildo (1994 NC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 7 năm 1994 ở Farra d'Isonzo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9077 Ildo
4568--9077-ildo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)