User Tools

Site Tools


4569--9222-chubey-la-gi

9222 Chubey (tên chỉ định: 1995 YM) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 19 tháng 12 năm 1995. Nó được đặt theo tên Markiyan S. Chubey, a Ukrainian-Russian scientist ở Đài thiên văn Pulkovo, specializing ở astrometry.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
4569--9222-chubey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)