User Tools

Site Tools


4570--9386-hitomi-la-gi

Hitomi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Hirasawa và S. Suzuki
Nơi khám phá Nyukasa
Ngày khám phá 5 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9386
Tên thay thế 1993 XD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4248033
Viễn điểm quỹ đạo 3.9355299
Độ lệch tâm 0.2375232
Chu kỳ quỹ đạo 2071.4441073
Độ bất thường trung bình 224.93963
Độ nghiêng quỹ đạo 1.41657
Kinh độ của điểm nút lên 201.56493
Acgumen của cận điểm 187.45743
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9386 Hitomi (1993 XD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 12 năm 1993 bởi M. Hirasawa và S. Suzuki ở Nyukasa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9386 Hitomi
4570--9386-hitomi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)