User Tools

Site Tools


4571--9560-anguita-la-gi

Anguita
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 3 tháng 3 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9560
Tên thay thế 1987 EQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0489642
Viễn điểm quỹ đạo 2.2919426
Độ lệch tâm 0.0559741
Chu kỳ quỹ đạo 1167.9496702
Độ bất thường trung bình 187.68857
Độ nghiêng quỹ đạo 2.36053
Kinh độ của điểm nút lên 328.27042
Acgumen của cận điểm 237.82322
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

9560 Anguita (1987 EQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 3 năm 1987 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9560 Anguita
4571--9560-anguita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)