User Tools

Site Tools


4572--9902-kirkpatrick-la-gi

9902 Kirkpatrick
AnimatedOrbitOf9902Kirkpatrick.gif
Quỹ đạo của 9902 Kirkpatrick (màu xanh), các hành tinh (màu đỏ) và Mặt Trời (màu đen). Hành tinh ngoài cùng là Sao Mộc.
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Paul Comba
Ngày khám phá 3 tháng 7 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9902 Kirkpatrick
Tên thay thế 1997 NY, 1988 XS4, 1994 RK29, 1996 EJ16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007
Cận điểm quỹ đạo 2.0271321 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.3933043 AU
Bán trục lớn 2.2102182 AU
Độ lệch tâm 0.0828362
Chu kỳ quỹ đạo 1200.1931511 d (3.29 a
Tốc độ vũ trụ cấp 1 20.03 km/s
Độ bất thường trung bình 254.80261°
Độ nghiêng quỹ đạo 5.31702°
Kinh độ của điểm nút lên 274.51519°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước ~17.8 km[1]
Suất phản chiếu hình học ~0.01
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

9902 Kirkpatrick là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó quay quanh Mặt Trời mỗi 3.29 year.[2]

Được phát hiện ngày 3 tháng 7 năm 1997 bởi Paul Comba ở Đài thiên văn Prescott, tên chỉ định của nó là "1997 NY". Nó được đổi tên "Kirkpatrick" for Ralph Kirkpatrick, eminent American harpsichordist, clavichordist, musicologist và teacher.[3]

  1. ^ Tedesco E.F., Noah P.V., Noah M., Price S.D. “The supplemental IRAS minor planet survey (SIMPS)”. 
  2. ^ “9902 Kirkpatrick (1997 NY)”. JPL Small-Body Database Browser. NASA/JPL. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2008. 
  3. ^ MPC 34356 Minor Planet Center
4572--9902-kirkpatrick-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)