User Tools

Site Tools


4574--10090-sikorsky-la-gi

Sikorsky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina và G. R. Kastel'
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10090
Đặt tên theo Igor Sikorsky
Tên thay thế 1990 TK15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0673617
Viễn điểm quỹ đạo 2.6723851
Độ lệch tâm 0.1276489
Chu kỳ quỹ đạo 1332.5580807
Độ bất thường trung bình 299.03194
Độ nghiêng quỹ đạo 6.30552
Kinh độ của điểm nút lên 342.34136
Acgumen của cận điểm 38.94860
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

10090 Sikorsky (1990 TK15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1990 bởi Lyudmila Karachkina và Gregor Kastel ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên the Russian-American aeronautical engineer và helicopter designer Igor Sikorsky.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10090 Sikorsky
4574--10090-sikorsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)