User Tools

Site Tools


4575--10218-bierstadt-la-gi

Bierstadt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10218
Tên thay thế 1997 SJ23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0150418
Viễn điểm quỹ đạo 2.7761494
Độ lệch tâm 0.1588556
Chu kỳ quỹ đạo 1354.3118751
Độ bất thường trung bình 116.63632
Độ nghiêng quỹ đạo 3.20593
Kinh độ của điểm nút lên 11.95834
Acgumen của cận điểm 204.01845
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

10218 Bierstadt (1997 SJ23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Nó được đặt theo tên American landscape painter Albert Bierstadt[1].

  1. ^ Dictionary of Minor Planet Têns, Lutz Schmadel, p. 726
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10218 Bierstadt
4575--10218-bierstadt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)