User Tools

Site Tools


4576--10378-ingmarbergman-la-gi

Ingmarbergman
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10378
Đặt tên theo Ingmar Bergman
Tên thay thế 1996 NE5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8509447
Viễn điểm quỹ đạo 2.9803397
Độ lệch tâm 0.0221898
Chu kỳ quỹ đạo 1818.4432883
Độ bất thường trung bình 139.17648
Độ nghiêng quỹ đạo 1.16867
Kinh độ của điểm nút lên 267.50726
Acgumen của cận điểm 49.19947
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

10378 Ingmarbergman (1996 NE5) là một tiểu hành tinh vành đai chính named after Swedish director Ingmar Bergman.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10378 Ingmarbergman
4576--10378-ingmarbergman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)