User Tools

Site Tools


4577--10560-michinari-la-gi

Michinari
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10560
Tên thay thế 1993 TN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0541926
Viễn điểm quỹ đạo 2.6527366
Độ lệch tâm 0.1271623
Chu kỳ quỹ đạo 1318.7423286
Độ bất thường trung bình 42.81122
Độ nghiêng quỹ đạo 3.58616
Kinh độ của điểm nút lên 88.70863
Acgumen của cận điểm 253.30405
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

10560 Michinari (1993 TN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10560 Michinari
4577--10560-michinari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)