User Tools

Site Tools


4578--10744-tsuruta-la-gi

10744 Tsuruta (tên chỉ định: 1988 XO) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takuo Kojima ở YGCO Chiyoda Station ở Nhật Bản ngày 5 tháng 12 năm 1988. Nó được đặt theo tên Masatoshi Tsuruta, nhà thiên văn học Nhật Bản ở Saga, Saga Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
4578--10744-tsuruta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)