User Tools

Site Tools


4580--8045-kamiyama-la-gi

Kamiyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 6 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8045
Tên thay thế 1995 AW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2487649
Viễn điểm quỹ đạo 2.9503729
Độ lệch tâm 0.1349470
Chu kỳ quỹ đạo 1530.9127646
Độ bất thường trung bình 18.69461
Độ nghiêng quỹ đạo 11.99045
Kinh độ của điểm nút lên 295.60969
Acgumen của cận điểm 247.76431
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

8045 Kamiyama (1995 AW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8045 Kamiyama
4580--8045-kamiyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)