User Tools

Site Tools


4581--8188-okegaya-la-gi

8188 Okegaya (tên chỉ định: 1992 YE3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshikane Mizuno và Toshimasa Furuta ở Kani, Gifu Prefecture, Nhật Bản, ngày 18 tháng 12 năm 1992. Nó được đặt theo tên the Okegaya Marsh ở Shizuoka Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
4581--8188-okegaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)