User Tools

Site Tools


4582--8329-speckman-la-gi

Speckman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8329
Đặt tên theo Mark Speckman
Tên thay thế 1982 FP3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7589948
Viễn điểm quỹ đạo 3.5909740
Độ lệch tâm 0.1310210
Chu kỳ quỹ đạo 2066.3830135
Độ bất thường trung bình 214.69535
Độ nghiêng quỹ đạo 2.30794
Kinh độ của điểm nút lên 67.52155
Acgumen của cận điểm 141.07016
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

8329 Speckman (1982 FP3) là một tiểu hành tinh vành đai chính between Mars và Jupiter, được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1982 bởi H. Debehogne ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên Willamette University football coach Mark Speckman.

NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 8329 Speckman

4582--8329-speckman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)