User Tools

Site Tools


4583--8502-bauhaus-la-gi

Bauhaus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8502
Đặt tên theo Bauhaus
Tên thay thế 1990 TR12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6740382
Viễn điểm quỹ đạo 3.2988708
Độ lệch tâm 0.1046111
Chu kỳ quỹ đạo 1885.0908323
Độ bất thường trung bình 219.36726
Độ nghiêng quỹ đạo 9.45907
Kinh độ của điểm nút lên 240.19109
Acgumen của cận điểm 86.32995
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

8502 Bauhaus (1990 TR12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1990 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8502 Bauhaus
4583--8502-bauhaus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)