User Tools

Site Tools


4584--8676-lully-la-gi

Lully
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8676
Đặt tên theo Jean-Baptiste Lully
Tên thay thế 1992 CT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6297003
Viễn điểm quỹ đạo 3.4632833
Độ lệch tâm 0.1368103
Chu kỳ quỹ đạo 1942.2200330
Độ bất thường trung bình 67.17546
Độ nghiêng quỹ đạo 3.43336
Kinh độ của điểm nút lên 229.82591
Acgumen của cận điểm 195.17898
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8676 Lully (1992 CT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8676 Lully
4584--8676-lully-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)