User Tools

Site Tools


4585--8809-roversimonaco-la-gi

Roversimonaco
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 24 tháng 11 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8809
Tên thay thế 1981 WE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9990227
Viễn điểm quỹ đạo 3.5690545
Độ lệch tâm 0.2819702
Chu kỳ quỹ đạo 1696.7243746
Độ bất thường trung bình 269.27956
Độ nghiêng quỹ đạo 10.65663
Kinh độ của điểm nút lên 201.78696
Acgumen của cận điểm 187.46597
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8809 Roversimonaco (1981 WE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 11 năm 1981 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8809 Roversimonaco
4585--8809-roversimonaco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)