User Tools

Site Tools


4586--8965-citrinella-la-gi

Citrinella
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8965
Tên thay thế 9511 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7641263
Viễn điểm quỹ đạo 3.5702985
Độ lệch tâm 0.1272684
Chu kỳ quỹ đạo 2058.8002502
Tốc độ vũ trụ cấp 1 16,73389165
Độ bất thường trung bình 247.83297
Độ nghiêng quỹ đạo 0.86101
Kinh độ của điểm nút lên 160.01339
Acgumen của cận điểm 107.59951
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

8965 Citrinella (9511 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8965 Citrinella
4586--8965-citrinella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)