User Tools

Site Tools


4587--9079-gesner-la-gi

Gesner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9079
Đặt tên theo Conrad Gessner
Tên thay thế 1994 PC34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7808483
Viễn điểm quỹ đạo 3.2038181
Độ lệch tâm 0.0706756
Chu kỳ quỹ đạo 1890.6596843
Độ bất thường trung bình 261.62046
Độ nghiêng quỹ đạo 10.44561
Kinh độ của điểm nút lên 155.51544
Acgumen của cận điểm 140.49422
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

9079 Gesner (1994 PC34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9079 Gesner
4587--9079-gesner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)