User Tools

Site Tools


4588--9223-leifandersson-la-gi

Leifandersson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9223
Tên thay thế 1995 YY7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1377372
Viễn điểm quỹ đạo 2.4646514
Độ lệch tâm 0.0710314
Chu kỳ quỹ đạo 1275.0533822
Độ bất thường trung bình 5.53022
Độ nghiêng quỹ đạo 3.41398
Kinh độ của điểm nút lên 231.95635
Acgumen của cận điểm 23.52002
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9223 Leifandersson (1995 YY7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9223 Leifandersson
4588--9223-leifandersson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)