User Tools

Site Tools


4589--9387-tweedledee-la-gi

Tweedledee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Shiozawa và T. Urata
Nơi khám phá Fujieda
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9387
Đặt tên theo Tweedledee
Tên thay thế 1994 CA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7654946
Viễn điểm quỹ đạo 2.1120212
Độ lệch tâm 0.0893682
Chu kỳ quỹ đạo 986.0156684
Độ bất thường trung bình 197.09605
Độ nghiêng quỹ đạo 21.65898
Kinh độ của điểm nút lên 333.04795
Acgumen của cận điểm 56.15588
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

9387 Tweedledee (1994 CA) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1994 bởi H. Shiozawa và T. Urata ở Fujieda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9387 Tweedledee
4589--9387-tweedledee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)