User Tools

Site Tools


4590--9561-van-eyck-la-gi

van Eyck
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9561
Đặt tên theo Jan van Eyck
Tên thay thế 1987 QT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7891824
Viễn điểm quỹ đạo 2.8244192
Độ lệch tâm 0.2243880
Chu kỳ quỹ đạo 1279.7158917
Độ bất thường trung bình 357.66135
Độ nghiêng quỹ đạo 5.47153
Kinh độ của điểm nút lên 330.93511
Acgumen của cận điểm 298.36004
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

9561 van Eyck (1987 QT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1987 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9561 van Eyck
4590--9561-van-eyck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)