User Tools

Site Tools


4591--9711-eletava-la-gi

9711 Želetava là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1874.7159610 ngày (5.13 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 7 tháng 8 năm 1972.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4591--9711-eletava-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)