User Tools

Site Tools


4592--10091-bandaisan-la-gi

Bandaisan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10091
Đặt tên theo Mount Bandai
Tên thay thế 1990 VD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2238336
Viễn điểm quỹ đạo 2.5209186
Độ lệch tâm 0.0626134
Chu kỳ quỹ đạo 1334.6695353
Độ bất thường trung bình 192.03281
Độ nghiêng quỹ đạo 3.23458
Kinh độ của điểm nút lên 277.43565
Acgumen của cận điểm 227.82714
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10091 Bandaisan (1990 VD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1990 bởi Tsutomu Seki ở Geisei. Nó được đặt theo tên Mount Bandai ở Fukushima, Nhật Bản.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10091 Bandaisan
4592--10091-bandaisan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)