User Tools

Site Tools


4593--10219-penco-la-gi

Penco
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và A. Boattini
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10219
Tên thay thế 1997 UJ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0808362
Viễn điểm quỹ đạo 2.5341174
Độ lệch tâm 0.0982201
Chu kỳ quỹ đạo 1280.2784520
Độ bất thường trung bình 45.66546
Độ nghiêng quỹ đạo 4.38803
Kinh độ của điểm nút lên 355.25763
Acgumen của cận điểm 339.83668
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

10219 Penco (1997 UJ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1997 bởi L. Tesi và A. Boattini ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10219 Penco
4593--10219-penco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)