User Tools

Site Tools


4594--10379-lake-placid-la-gi

Lake Placid
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. R. Viscome
Nơi khám phá Rand Observatory
Ngày khám phá 18 tháng 7 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10379
Tên thay thế 1996 OH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.4071103
Viễn điểm quỹ đạo 3.5938397
Độ lệch tâm 0.0266720
Chu kỳ quỹ đạo 2392.1527820
Độ bất thường trung bình 88.88250
Độ nghiêng quỹ đạo 6.53210
Kinh độ của điểm nút lên 126.61468
Acgumen của cận điểm 19.35396
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

10379 Lake Placid (1996 OH) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 7 năm 1996 bởi G. R. Viscome ở Rand Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10379 Lake Placid
4594--10379-lake-placid-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)