User Tools

Site Tools


4595--10561-shimizumasahiro-la-gi

Shimizumasahiro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10561
Tên thay thế 1993 TE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3086398
Viễn điểm quỹ đạo 3.2043514
Độ lệch tâm 0.1624729
Chu kỳ quỹ đạo 1671.6077379
Độ bất thường trung bình 112.66399
Độ nghiêng quỹ đạo 9.92493
Kinh độ của điểm nút lên 19.29455
Acgumen của cận điểm 315.57635
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

10561 Shimizumasahiro (1993 TE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1993, bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10561 Shimizumasahiro
4595--10561-shimizumasahiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)