User Tools

Site Tools


4596--10745-arnstadt-la-gi

Arnstadt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10745
Đặt tên theo Arnstadt
Tên thay thế 1989 AK6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0986276
Viễn điểm quỹ đạo 3.2409804
Độ lệch tâm 0.0224545
Chu kỳ quỹ đạo 2061.3277058
Độ bất thường trung bình 11.02011
Độ nghiêng quỹ đạo 8.38480
Kinh độ của điểm nút lên 122.49260
Acgumen của cận điểm 148.91823
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10745 Arnstadt (1989 AK6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10745 Arnstadt
4596--10745-arnstadt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)