User Tools

Site Tools


4597--7682-miura-la-gi

Miura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7682
Tên thay thế 1997 CY19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1069061
Viễn điểm quỹ đạo 3.2184839
Độ lệch tâm 0.2087317
Chu kỳ quỹ đạo 1587.0132939
Độ bất thường trung bình 246.57856
Độ nghiêng quỹ đạo 6.01590
Kinh độ của điểm nút lên 5.49847
Acgumen của cận điểm 99.11845
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

7682 Miura (1997 CY19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7682 Miura
4597--7682-miura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)