User Tools

Site Tools


4599--8189-naruke-la-gi

Naruke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Hioki và S. Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 30 tháng 12 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8189
Tên thay thế 1992 YG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6548136
Viễn điểm quỹ đạo 3.6249142
Độ lệch tâm 0.1544813
Chu kỳ quỹ đạo 2032.1916086
Độ bất thường trung bình 253.74535
Độ nghiêng quỹ đạo 1.78013
Kinh độ của điểm nút lên 124.23457
Acgumen của cận điểm 15.91603
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

8189 Naruke (1992 YG3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 12 năm 1992 bởi T. Hioki và S. Hayakawa ở Okutama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8189 Naruke
4599--8189-naruke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)