User Tools

Site Tools


4600--8330-fitzroy-la-gi

Fitzroy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 28 tháng 3 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8330
Đặt tên theo Robert FitzRoy
Tên thay thế 1982 FX3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8280962
Viễn điểm quỹ đạo 3.5190468
Độ lệch tâm 0.1088601
Chu kỳ quỹ đạo 2065.0037956
Độ bất thường trung bình 185.84456
Độ nghiêng quỹ đạo 5.35683
Kinh độ của điểm nút lên 12.35471
Acgumen của cận điểm 225.03443
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

8330 Fitzroy (1982 FX3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 3 năm 1982 bởi H. Debehogne ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8330 Fitzroy
4600--8330-fitzroy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)