User Tools

Site Tools


4601--8503-masakatsu-la-gi

Masakatsu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8503
Tên thay thế 1990 WX3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8328428
Viễn điểm quỹ đạo 2.5825448
Độ lệch tâm 0.1697930
Chu kỳ quỹ đạo 1198.1375750
Độ bất thường trung bình 133.26793
Độ nghiêng quỹ đạo 6.69758
Kinh độ của điểm nút lên 95.69610
Acgumen của cận điểm 307.19051
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

8503 Masakatsu (1990 WX3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8503 Masakatsu
4601--8503-masakatsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)