User Tools

Site Tools


4602--8811-waltherschmadel-la-gi

Waltherschmadel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8811
Tên thay thế 1982 UX5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4808614
Viễn điểm quỹ đạo 2.9845396
Độ lệch tâm 0.0921576
Chu kỳ quỹ đạo 1650.0095907
Độ bất thường trung bình 205.21380
Độ nghiêng quỹ đạo 4.03795
Kinh độ của điểm nút lên 273.28113
Acgumen của cận điểm 161.73285
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

8811 Waltherschmadel (1982 UX5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8811 Waltherschmadel
4602--8811-waltherschmadel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)