User Tools

Site Tools


4603--8966-hortulana-la-gi

Hortulana
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8966
Tên thay thế 3287 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6082030
Viễn điểm quỹ đạo 3.4976070
Độ lệch tâm 0.1456652
Chu kỳ quỹ đạo 1948.3562206
Độ bất thường trung bình 27.33538
Độ nghiêng quỹ đạo 0.69654
Kinh độ của điểm nút lên 215.25631
Acgumen của cận điểm 278.11996
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8966 Hortulana (3287 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8966 Hortulana
4603--8966-hortulana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)