User Tools

Site Tools


4604--9080-takayanagi-la-gi

Takayanagi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9080
Tên thay thế 1994 TP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7575446
Viễn điểm quỹ đạo 3.5170682
Độ lệch tâm 0.1210471
Chu kỳ quỹ đạo 2029.7091917
Độ bất thường trung bình 147.96011
Độ nghiêng quỹ đạo 7.26747
Kinh độ của điểm nút lên 202.00433
Acgumen của cận điểm 192.73427
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

9080 Takayanagi (1994 TP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9080 Takayanagi
4604--9080-takayanagi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)