User Tools

Site Tools


4605--9224-elezn-la-gi

9224 Železný là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1334.6020951 ngày (3.65 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4605--9224-elezn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)