User Tools

Site Tools


4606--9389-condillac-la-gi

Condillac
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9389
Đặt tên theo Étienne Bonnot de Condillac
Tên thay thế 1994 ET6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9816307
Viễn điểm quỹ đạo 2.5045483
Độ lệch tâm 0.1165619
Chu kỳ quỹ đạo 1227.0671378
Độ bất thường trung bình 340.85127
Độ nghiêng quỹ đạo 4.95538
Kinh độ của điểm nút lên 114.73387
Acgumen của cận điểm 163.12544
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

9389 Condillac (1994 ET6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1994 bởi Elst, E. W. ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9389 Condillac
4606--9389-condillac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)