User Tools

Site Tools


4607--9562-memling-la-gi

Memling
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9562
Đặt tên theo Hans Memling
Tên thay thế 1987 RG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5336297
Viễn điểm quỹ đạo 3.6558567
Độ lệch tâm 0.1813118
Chu kỳ quỹ đạo 1988.5446571
Độ bất thường trung bình 315.50593
Độ nghiêng quỹ đạo 3.52780
Kinh độ của điểm nút lên 120.71748
Acgumen của cận điểm 203.31231
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

9562 Memling (1987 RG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1987 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9562 Memling
4607--9562-memling-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)