User Tools

Site Tools


4609--10092-sasaki-la-gi

Sasaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10092
Tên thay thế 1990 VD4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9436193
Viễn điểm quỹ đạo 2.8544267
Độ lệch tâm 0.1898288
Chu kỳ quỹ đạo 1357.2193381
Độ bất thường trung bình 274.67409
Độ nghiêng quỹ đạo 1.77962
Kinh độ của điểm nút lên 171.33658
Acgumen của cận điểm 222.35126
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10092 Sasaki (1990 VD4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1990 bởi các nhà thiên văn học Nhật Bản là Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Kitami. Nó được đặt theo tên science educator Katsuhiro Sasaki.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10092 Sasaki
4609--10092-sasaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)