User Tools

Site Tools


4610--10220-pigott-la-gi

Pigott
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. A. Tucker
Nơi khám phá Goodricke-Pigott
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10220
Tên thay thế 1997 UG7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3701191
Viễn điểm quỹ đạo 3.0126067
Độ lệch tâm 0.1193610
Chu kỳ quỹ đạo 1612.7119691
Độ bất thường trung bình 348.14659
Độ nghiêng quỹ đạo 12.41480
Kinh độ của điểm nút lên 337.47779
Acgumen của cận điểm 194.46707
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10220 Pigott (1997 UG7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1997 bởi R. A. Tucker ở Goodricke-Pigott Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10220 Pigott
4610--10220-pigott-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)