User Tools

Site Tools


4611--10380-berwald-la-gi

Berwald
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10380
Đặt tên theo Franz Berwald
Tên thay thế 1996 PY7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6851096
Viễn điểm quỹ đạo 2.9915054
Độ lệch tâm 0.0539751
Chu kỳ quỹ đạo 1746.5764191
Độ bất thường trung bình 83.50439
Độ nghiêng quỹ đạo 2.91469
Kinh độ của điểm nút lên 126.69517
Acgumen của cận điểm 282.35536
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10380 Berwald (1996 PY7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10380 Berwald
4611--10380-berwald-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)