User Tools

Site Tools


4612--10563-izhdubar-la-gi

Izhdubar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 11 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10563
Tên thay thế 1993 WD, 1991 VJ14
Đặc trưng quỹ đạo[1]
Kỷ nguyên 2011-Aug-27.0 (JD 2455800.5)
Cận điểm quỹ đạo 0.738562676 AU
Viễn điểm quỹ đạo 1.275131585 AU
Bán trục lớn 1.006847131 AU
Độ lệch tâm 0.2664600
Chu kỳ quỹ đạo 369.014755 d (1.010307338 yr)
Độ bất thường trung bình 104.33003°
Độ nghiêng quỹ đạo 63.46333°
Kinh độ của điểm nút lên 56.570962°
Acgumen của cận điểm 132.18975°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kiểu phổ B[1]
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.9

10563 Izhdubar (1993 WD) là một thiên thạch Apollo được phát hiện vào ngày 19 tháng 11 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker tại trạm thiên văn.

  1. ^ a ă NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10563 Izhdubar Retrieved 2011-09-01
4612--10563-izhdubar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)