User Tools

Site Tools


4614--7683-wuwenjun-la-gi

Wuwenjun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 19 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7683
Tên thay thế 1997 DE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9846293
Viễn điểm quỹ đạo 2.5339169
Độ lệch tâm 0.1215629
Chu kỳ quỹ đạo 1240.3708033
Độ bất thường trung bình 198.11521
Độ nghiêng quỹ đạo 7.05977
Kinh độ của điểm nút lên 94.30208
Acgumen của cận điểm 347.63742
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7683 Wuwenjun (1997 DE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 2 năm 1997 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7683 Wuwenjun
4614--7683-wuwenjun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)