User Tools

Site Tools


4615--8047-akikinoshita-la-gi

Akikinoshita
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 31 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8047
Tên thay thế 1995 BT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9715948
Viễn điểm quỹ đạo 2.7612240
Độ lệch tâm 0.1668412
Chu kỳ quỹ đạo 1329.6374337
Độ bất thường trung bình 309.56559
Độ nghiêng quỹ đạo 3.61779
Kinh độ của điểm nút lên 157.53326
Acgumen của cận điểm 250.45109
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

8047 Akikinoshita (1995 BT3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 1 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8047 Akikinoshita
4615--8047-akikinoshita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)