User Tools

Site Tools


4616--8190-bouguer-la-gi

Bouguer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8190
Đặt tên theo Pierre Bouguer
Tên thay thế 1993 ON9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9364735
Viễn điểm quỹ đạo 2.4807375
Độ lệch tâm 0.1232144
Chu kỳ quỹ đạo 1198.8798067
Độ bất thường trung bình 33.57554
Độ nghiêng quỹ đạo 3.04306
Kinh độ của điểm nút lên 284.83886
Acgumen của cận điểm 168.33272
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8190 Bouguer (1993 ON9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 7 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8190 Bouguer
4616--8190-bouguer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)